Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 7 Culture Clip (str. 112-113)

słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski. Test składa się z 18 pytań.