słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 7 Idioms and Fixed Phrases (str. 108-109) , test z języka angielskiego

słownictwo z Upstream Intermediate Companion
Uwaga! ZAMIAST APOSTROFA (') ^ Test wiedzy online z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście