WOS: Organizacje międzynarodowe

Statystyki testu
Patticia

Sprawdź też podobne testy

53 Testy i quizy WOS, Matura
Dobry
15 Testy i quizy WOS, Ogólny
Dobry
12 Testy i quizy WOS, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Gdzie odbyła się konferencja założycielska ONZ? ( Podaj nazwę miasta )
Siedzibą ONZ jest?
Jak nazywa się organizacja, będąca poprzedniczką ONZ?
Który organ ONZ przyjmuję nowych członków?
Na wniosek którego organu ONZ powoływani są nowi członkowie?
Kompetencję Zgromadzenia Ogólnego ONZ to
Z ilu członków składa się obecnie Rada Bezpieczeństwa?
Ile obecnie jest przedstawicieli państw w Radzie Gospodarczo-Społecznej?
Na ile lat powoływani są członkowie Rady Gospodarczo-Społecznej?
Czy istnieje i funkcjonuje organ ONZ taki jak Rada Powiernicza?
Kto jest Sekretarzem Generalnym ONZ?
Kto był Sekretarzem Generalnym ONZ w latach 1997-2006?
Rozwiń skrót ILO
Gdzie znajduję się siedziba ILO i w którym roku powstała ta organizacja? ( Miejsce,rok)
Rozwiń skrót FAO
Siedziba i rok powstania FAO ( Miejsce,rok)
Rozwiń skrót WHO
Podaj siedzibę i rok utworzenia (Miejsce, rok)
Rozwiń skrór UNESCO
Siedziba i rok powstania UNESCO (Miejsce,rok)
Rozwiń skrót IFC
Podaj siedzibę i rok powstania IFC (Miejsce,rok)
Rozwiń skrót IMF
Podaj siedzibę i rok powstania (Miejsce,rok)
Rozwiń skrót UNIDO
Podaj siedzibę i rok powstania UNIDO (Miejsce,rok)
W którym roku powstała Rada Europy?
Siedzibą Rady Europy jest
Polska przystąpiła do Rady Europy w
Państwami założycielskimi Rady Europy są (Podaj w Kolejności alfabetycznej , między państwami przecinek,brak odstępu)
Rada Europy stoi na straży praw..
NATO to
Państwa mające status obserwatora Rady Europy to
Polska przystąpiła do NATO w roku..
Wraz z Polską do NATO przystąpiły.. ( alfabetycznie-> państwo,państwo..)
Gdzie i kiedy powstało NATO? (Miejsce,rok)
Siedzibą NATO JEST
Głównym organem NATO,złożonym ze stałych przedstawicieli państw członkowskich jest
Najwyższym organem wojskowym NATO jest
Organ, który opracowuje wytyczne dotyczące polityki wosjkowej NATO to..
Operacja IFOR odbyła się w..
Atak powietrzny NATO na Jugosławię odbył się w roku..
ISAF (od 2001r.) to operacja w..
Sekretarzem Generalnym NATO jest..
OBWE to
W którym roku przekształcono KBWE w OBWE?
Spotkania Szefów Państw i Rządów OBWE odbywają się co .. lata
W Warszawie działa jedna z najważniejszych agend OBWE..(podaj nazwę)
OPA to
OPA zostało utworzone w
OPA powstało na konferencji w..
Siedzibą OPA jest
Podaj jedną z funkcji OPA
W którym roku uchwalono Sojusz dla Postępu ( program społ-gosp, który rozwijał dziedziny tj. rolnictwo, przemysł, oświatę i służbę zdrowia) ?
Unia Afrykańska zastąpiła organizacje .. ( podaj nazwę )
Siedzibą UA jest
Kiedy została rozwiązana OJA ?
Organem powołanym na wzór Parlamentu Europejskiego w UA jest
ASEAN to
ASEAN zostało powołane do życia w
Państwa , które utworzyły ASEAN to (podaj w kolejności alfabetycznej, po przecinku, bez spacji)
Siedzibą ASEAN jest
WNP to
Umowę o utworzeniu WNP podpisały ( podaj państwa,alfabetycznie,bez spacji z przecinkiem)
w 2008 roku z WNP wystąpiła
Siedzibą WNP jest
Beneluks powstał w
UZE to skrót od
UZE powstała w
Który traktat anulował zapisy o UZE?
V4 to
V4 powstała w
W skład V4 wchodzą ( Podaj alfabetycznie państwa )
W którym roku był rozpad Czechosłowacji?
Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w
Rada Nordycka założona została w
EFTA to skrót od
CBSS to skrót od
EFTA powstała w
Do EFTA należą
Organizacja, której logo składa się z 12 gwiazek i skrótu CEI to
Inicjatywa Środkowoeuropejska powstała w roku.. z inicjatywy .. (rok,państwo)
Do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej Polska przystąpiła w roku
Sekretariat Inicjatywy Środkowoeuropejskiej znajduję się w
CEFTA to skrót od
CEFTA powstała w roku
Obecnie do CEFTA należą ( alfabetycznie,po przecinku, bez spacji)
GUAM to skrót od
GUAM utworzono w roku
Siedzibą GUAM jest
GUAM zostało utworzone przez ( podaj państwa alfabetycznie, bez spacji z przecinkiem)
Do Rady Nordyckiej Należą (alfabetycznie,bez spacji,przecinek po państwie)
Do Rady Bałtyckiej należą (alfabetycznie,bez spacji,przecinek po państwie)
OECD to
OPCE to
Siedziba OPEC mieści się w(e)
OPEC zostało utworzone w roku w .. (Miejsce,rok)
ANZUS to
ANZUS powstał w roku..
Nazwa ANZUS pochodzi od Państw sygnatariuszy czyli..(alfabetycznie,bez spacji,przecinek po państwie)