WOS: WOS - pytania z MATUR

pomieszanie z poplątaniem, parę pytań z matur próbnych i prawdziwych, sprawdźcie się

Statystyki testu
paige17

Sprawdź też podobne testy

15 Testy i quizy WOS, Matura
Przeciętny
51 Testy i quizy WOS, Matura
Dobry
18 Testy i quizy WOS, Liceum / Technikum
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

przykładem grupy formalnej jest
jednym z elementów charakteryzujących państwo demokratyczne jest
Prawda czy fałsz:
Wojewoda pełni funkcję przewodniczącego zarządu województwa
Prawda czy fałsz:
Konserwatyzm zakłada politykę głębokiej interwencji państwa w sferę gospodarczą.
Rozwiń skrót: NATO
kto to jest? (razem z Lechem Wałęsą walczyła w "Solidarności")
Do jakich 4 organizacji należy Polska?
Uporządkuj hierarchicznie, od najważniejszego, źródła prawa powszechnego
Rzeczypospolitej Polskiej.
A) Rozporządzenia
B) Ustawy
C) Konstytucja RP
Uporządkuj chronologicznie pełnienie funkcji Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej przez następujące osoby:
A) Waldemar Pawlak
B) Tadeusz Mazowiecki
C) Jan Olszewski
D) Jan Krzysztof Bielecki
Czy to zdanie zgodne jest z konstytucją?
Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez
ustawę obowiązującą w chwili aresztowania
Który z organów UE Zapewnia przestrzeganie prawa wspólnotowego, orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Wspólnot z traktatami Wspólnot, rozpoznaje spory między państwami lub między Komisją Europejską i państwami założycielskimi. Jego orzeczenia
są bezpośrednio wykonywane w państwach członkowskich.
Rozwiń skrót: UPR
Którą partię reprezentuje polityk widoczny na zdjęciu?
Wymień dwa sposoby bezpośredniego udziału w sprawowaniu władzy przez obywateli
we współczesnym państwie demokratycznym.