Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Culture Clip (str. 94-95) cz.1

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski. Test składa się z 16 pytań.