słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Grammar in use (str. 88-91) cz.2, test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 1 głosów

Pytania zawarte w teście