Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Grammar in use (str. 88-91) cz.1

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski. Test składa się z 15 pytań.