słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Vocabulary Pratcice (str. 86-87) cz.2, test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 25 pytań.