Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Vocabulary Pratcice (str. 86-87) cz.1

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski. Test składa się z 25 pytań.