Biologia: Układ mięśniowy człowieka

Test zawiera pytania z zakresu podstawowego i rozszerzonego matury z biologii.

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

12 Testy i quizy Biologia, Matura
Dobry
10 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Dobry
10 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Podczas skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego zmienia się szerokość prążków:
W którym zestawie mięśnie są uszeregowane według rosnącej szybkości skurczu?
Fosfokreatyna jest charakterystycznym dla mięśni związkiem wysokoenergetycznym. Energia z niego pochodząca bezpośrednio służy do:
W mięśniach podczas skurczów zachodzi intensywne oddychanie tlenowe. Tlen jest dostarczany przez hemoglobinę i mioglobinę. Która z informacji o mioglobinie jest nieprawdziwa?
Ruszy kończyn zawdzięczamy skurczom auksotonicznym mięśni szkieletowych. Skurcze te powodują:
Ośrodkowy układ nerwowy wysyła do mięśni szereg bodźców, powodując nakładanie się na siebie kolejnych skurczów mięśnia. Która z przedstawionych sytuacji ma miejsce w rzeczywistości przy długotrwałym działaniu bodźców o stałej wartości nadprogowej?
W skład jednostki motorycznej wchodzą:
Mięśniem szkieletowym nie jest:
Mięsień okrężny ust jest mięśniem:
na początku skurczu włókno mięśniowe najpierw jest w stanie refrakcji bezwzględnej, a następnie refrakcji względnej. Jakie bodźce mogą spowodować nowe pobudzenie w stanie refrakcji względnej?
Wymienione niżej struktury uszereguj według grubości, zaczynając od najcieńszej: miofibrylla, miofilament aktynowy, miofilament miozynowy.
Wymienione niżej zjawiska wpisz chronologicznie do wykazu procesów mających miejsce po dotarciu impulsu nerwowego do synapsy nerwowo-mięśniowej: ATP ulega hydrolizie, następuje depolaryzacja błony presynaptycznej, powstaje aktynomiozyna, do szczeliny presynaptycznej zostaje uwolniony mediator-acetylkocholina, do sarkoplazmy wnikają jony sodowe, następuje skrócenie sarkomeru, ATP-aza ulega aktywacji, do sarkoplazmy dyfundują jony wapniowe.