Test: słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 5 Grammar in use (str. 74-77) cz.I

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion

Język angielski. Test składa się z 15 pytań.