Test: Aparat ruchu 2

1.Budowa szkieletu
2.Budowa i rolaszkieletu osiowego
3.Szkielet kończyn oraz ich obręczyny
4.Kości-elementy składowe szkieletu
5.Budowa i znazenie mięśni
6.Choroby aparatu ruchu Test gimnazjalny z biologii.

Biologia. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA

Materiały powiązane z testem: Aparat ruchu 2