Ten obcy, Test z Lektury

Przetestuj swoją znajomość książki pt. Ten Obcy. Test ze znajomości lektury Ireny Jurgielewiczowej pod tytułem Ten Obcy. Test wiedzy online z lektury szkolnej.

Lektury szkolne. Test składa się z 23 pytań.

REKLAMA
Ocena:3 - 10 głosów

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: Ten obcy