Test: Ten obcy

Przetestuj swoją znajomość książki pt. Ten Obcy. Test ze znajomości lektury Ireny Jurgielewiczowej pod tytułem Ten Obcy. Test wiedzy online z lektury szkolnej.

Lektury szkolne. Test składa się z 23 pytań.

REKLAMA

Materiały powiązane z testem: Ten obcy