Bezkręgowce.

Test przygotowany dla maturzystów z biologii na poziomie rozszerzonym.

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Bezkręgowce.Test Bezkręgowce.Trawienie zachodzi u parzydełkowców w:
Do parzydełek należą:
Do parzydełkowców NIE NALEŻĄ:
Cykl życiowy krążkopławów to:
Wszystkie bezkręgowce są:
Statocysty:
Parapodia:
Metamery to:
Do płazińców należą:
Choroba wywołana przez owsiki to:
Nauka Bezkręgowce.Wrotki mogą rozmnażać się przez:
Do tasiemców nie należy:
Nauka Bezkręgowce.Tasiemce są:
Nauka Bezkręgowce.Podaj nazwę powłoki okrywającej ciało nicieni:
Nauka Bezkręgowce.Podaj nazwę gatunkową krążkopława występującego w Morzu Bałtyckim.
Określ, które z podanych organizmów są bezkręgowcami.
Które z podanych pasożytów mogą wywołać u człowieka choroby?
Oskórek to warstwa komórek o charakterze:
Podaj dwie nazwy larw skorupiaków (po spacji).
Do stawonogów należą:
Nauka Bezkręgowce.Podaj nazwę gatunkową pajęczaka wywołującego u człowieka świerzb.
Test Bezkręgowce.Worek czernidłowy u głowonogów:
U głowonogów nie występują:
Serca skrzelowe u głowonogów:
Podaj przykład skorupiaka, żyjącego w środowisku lądowym.
Komórki umożliwiające zmianę koloru powłoki ciała u głowonogów to komórki:
Nauka Bezkręgowce.Wybierz jedną cechę, wyróżniającą głowonogi od reszty mięczaków.
Spośród podanych skorupiaków, wybierz te, które żyją w środowisku morskim.