Biologia: Układ krążenia i układ odpornościowy człowieka

Zakres materiału odpowiada poziomowi podstawowemu i rozszerzonemu matury z biologii.

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

12 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny
25 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny
36 Testy i quizy Biologia, Gimnazjum
Dobry

Pytania zawarte w teście

Najmniejszą ilość tlenu zawiera krew
W układzie krwionośnym zastawki nie występują
Prawidłowa ilość trombocytów w 1 milimetrze sześciennym krwi wynosi
Które komórki odgrywają najważniejszą rolę w odporności komórkowej organizmu?
Gwałtowne reakcje oczyszczające drogi pokarmowe i oddechowe, np. wymioty i kichanie
Przeciwciała są wytwarzane przez
AIDS jest zespołem nabytego upośledzenia odporności. Po zakażeniu powstają przeciwciała anty-HIV, a limfocyty cytotoksyczne ograniczają rozsiewanie wirusa. Po zakażeniu wirusem HIV
Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?
Podaj prawidłowe ciśnienie skurczowe zdrowego człowieka
Podaj prawidłowe ciśnienie rozkurczowe zdrowego człowieka
Podaj prawidłowe OB zdrowego człowieka
Podaj prawidłową ilość krwinek białych u zdrowego człowieka (indeksy zapisuj słownie)
Z podanych informacji wybierz te, które dotyczą węzłów chłonnych
Erytrocyty, limfocyty, granulocyty, monocyty i trombocyty to elementy morfotyczne krwi. Uszereguj je według ilości w 1 mm sześciennym krwi, zaczynając od najliczniejszych
Erytrocyty, limfocyty, granulocyty, monocyty, trombocyty. Które z podanych elementów morfotycznych krwi nie zawierają jąder komórkowych?
Z podanych niżej przyczyn wybierz te, które mogą wywołać niedokrwistość
Z wymienionych niżej elementów ułóż drogę, jaką przebywa tlen z pęcherzyków płucnych do komórek ciała: lewa komora, lewy przedsionek, żyły, tętnice, włosowate naczynia żylne, włosowate naczynia tętnicze, przestrzenie międzykomórkowe.
Uniwersalnym biorcą jest osobnik o grupie krwi:
Silny konflikt serologiczny w zakresie antygenu D ma miejsce:
W przypadku przeszczepów ksenogenicznych dawcą jest
Wśród limfocytów T wyróżnia się m.in. limfocyty supresorowe (Ts). Limfocyty te:
Limfocyty T nabywają zdolności do udziału w odporności komórkowej
Dwutlenek węgla w układzie krwionośnym transportowany jest:
Z podanych niżej składników płynów ustrojowych wybierz te, które wchodzą w skład limfy
Spośród wymienionych niżej mechanizmów fizjologicznych wybierz te, które tworzą odporność nieswoistą