Oddychanie

Tutaj znajdziesz podstawowe zagadnienia dotyczące układu oddechowego człowieka z zakresu gimnazjum

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka OddychanieTest OddychanieOddychanie zewnętrzne odbywa się:
Czynnikami wywołującymi zapalenie płuc mogą być:
Tlenek węgla powstający podczas spalania tytoniu powoduje:
Wzrost stężenia ozonu w troposferze powoduje:
Istotą oddychania komórkowego jest:
W czasie wdechu:
Głośnię ograniczają:
Górna część gardła to część:
Czwarty odcinek dróg oddechowych to:
Lekarz zajmujący sie chorobami płuc to: