Biologia: Oddychanie

Tutaj znajdziesz podstawowe zagadnienia dotyczące układu oddechowego człowieka z zakresu gimnazjum

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

24 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny
31 Testy i quizy Biologia, Matura
Dobry
11 Testy i quizy Biologia, Matura
Dobry

Pytania zawarte w teście

Oddychanie zewnętrzne odbywa się:
Czynnikami wywołującymi zapalenie płuc mogą być:
Tlenek węgla powstający podczas spalania tytoniu powoduje:
Wzrost stężenia ozonu w troposferze powoduje:
Istotą oddychania komórkowego jest:
W czasie wdechu:
Głośnię ograniczają:
Górna część gardła to część:
Czwarty odcinek dróg oddechowych to:
Lekarz zajmujący sie chorobami płuc to: