słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 4 Idioms and Fixed Phrases (str. 59), test z języka angielskiego

Słownictwo z Upstream Intermediate Companion<br/><br/>Zamiast apostrofa wpisujcie spację Test dla liceum z języka angielskiego.

Język angielski. Test składa się z 14 pytań.

REKLAMA
Ocena:5 - 1 głosów

Pytania zawarte w teście