Historia: Wczesne średniowiecze

Daty i podstawowe informacje o wczesnym średniowieczu

Statystyki testu

Sprawdź też podobne testy

15 Testy i quizy Historia, Matura
Przeciętny
29 Testy i quizy Historia, Liceum / Technikum
Przeciętny
26 Testy i quizy Historia, Ogólny
Dobry

Pytania zawarte w teście

W którym roku Turkowie zdobyli Konstantynopol?
Co to jest schizma?
W którym wieku urodził się Mahomet?
Gdzie urodził się Mahomet? (podaj miejsce)
Mahomet głosił że jest jeden Bóg o imieniu ......
Skąd dokąd uciekł Mahomet ?

Napisz tak: z ........ do ........
W którym roku Mahomet uciekł z Mekki do Medyny?
Jakie jest pięć filarów (dogmatów), które powinien przestrzegać pobożny muzułmanin?
Islam to religia jaka? .............
Jak inaczej określa się 40-dniowy post?
Kalif to:
W którym roku papież koronował Karola Wielkiego na cesarza?
w którym roku odbyło się wprowadzenie elekcyjności?
Jak inaczej nazywa się przypowieść o bogach?
Jak się nazywają osoby, które działały na dworze Karola Wielkiego?
Proces przystosowania się np. do innej kultury to:
W którym roku odbyła się bitwa pod Poitiers?
Słowianie Zachodni zamieszkiwali tereny dzisiejszych:
rok 1000 to ........ ... .........
Rzeka płynąca przez Monarchium to ............
Słowianie Wschodni zamieszkiwali tereny dzisiejszych:
Słowianie Południowi zamieskziwali tereny dzisiejszych:
Historyk zajmujący się średniowieczem to:
Architektura Konstantynopola to:
Czy w Europie zachodniej były obrzędy w języku łacińskim?
Czy na Wschodzie były obrzędy w języku greckim?
Czy Czy cesarstwo wschodnie to inaczej bizantyjskie?