wzory związków chemicznych

pisanie wzorów chemicznych

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka wzory związków chemicznychTest wzory związków chemicznychtlenek węgla(IV)
chlorowodór
tlen
siarkowodór
amoniak
tlenek siarki(IV)
Test wzory związków chemicznychsiarczan(VI)glinu
Test wzory związków chemicznychsiarczan(VI) glinu-potasu
Test wzory związków chemicznychchlorek glinu
azotan(V) srebra(I)
saletra potasowa
saletra sodowa
Test wzory związków chemicznychtlenek żelaza(III)
tlenek krzemu(IV)
manganian potasu
Nauka wzory związków chemicznychwapno palone
wapno gaszone
wodorowęglan sodu