Historia: Powstanie styczniowe

Statystyki testu
katri333

Sprawdź też podobne testy

10 Testy i quizy Historia, Szkoła podstawowa
Przeciętny
10 Testy i quizy Historia, Ogólny
Dobry
13 Testy i quizy Historia, Ogólny
Dobry

Pytania zawarte w teście

Odwilż posewastopolska. Car przeprowadził reformy nie tylko w Rosji ale i Królestwie m.in:
W 1856r Aleksander II przyjechał do Warszawy. Wolnościowe złudzenia rozwiał słowami:
Na czele Towarzystwa Rolniczego, które skupiało większość ziemiaństwa z Królestwa stał:
Wzrost nastrojów patriotycznych wśród Polaków 1860r spowodowany był:
25lutego 1861r odbyła się demonstracja dla upamiętnienia
Masowy charakter prostestu, po zamordowaniu przez Rosjan 5 demonstrantów biorących udział w manifestacji 27lutego, podkreślała:
Namiestnik Królestwa Michaił Gorczakow nie potrafił opanować sytuacji w Królestwie i dlatego na jego miejsce powołano:
Nielegalna organizacja "Biali":
Organem kierowniczym Białych był/a:
Niepodległościowe ugrupowanie "Czerwoni" to:
Kierownictwo nad Komitetem Centralnym Narodowym, przejął:
Uznawał działaność niepodległościową za poważny błąd. Sądził, że tylko całkowita lojalność wobec cara umożliwi Polakom odzyskanie autonomii. Z jego inicjatywy powstała m.in Szkoła Główna Warszawska. Zorganizował tzw. brankę
O przyspieszeniu powstania zadecydował przywódca czerwonych. Jak się nazywał?
Kiedy wydano manifest do narodu w którym Komitet Centralny ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym, wyzywając Polaków do walki:
Pierwsza bitwa powstania styczniowego to:
Pierwszy dykator powstania to:
Grek ma więcej świetnych w dziejach kart
Niż łez... w mogile -
U Polaka tyle Węgrów wart,
Tyle!... co Termopile...

O jakiej bitwie pisze Cyprian Kamil Norwid w wierszu Vanitas?
W marcu dykatorem ogłosił się popierany przez białych:
W kwietniu zginął kierownik Tymczasowego Rządu Narodowego:
Czasopisma z okresu powstania to:
Szeregi armii powstańczej w Królestwie zasiliło po ok.3 tys. ochotników z zaboru pruskiego i z Galicji
Szeregi armii powstańczej w Królestwie zasiliło po ok.3 tys. ochotników z zaboru pruskiego i z Galicji
8 sierpnia 1863 została stoczona bitwa pod:
Największym osiągnięciem powstanai styczniowego było zorganizowanie sprawnego państwa podziemnego. Zaznacz prawdziwe zdania:
Austria, Francja, W.Brytania poparły powstańców
W lutym 1863r została zawarta umowa, która ustanawiała wspołpracę wojsk pruskich i rosyjskich dotyczących strzeżenia garnic oraz dawała oddziałom carskim prawo do przekraczania granic Prus podczas akcji skierowanych przeciwko polskim powstańcom. Umowę nazwano:
Wprowadził terror policyjny, zasadę odpowiedzialności zbiorowej oraz represje wobec ludności cywilnej, nazwany Wieszatielem (ros. wieszającym)
Ostatni dyktator powstania to:
bitwa pod Opatowem: miesiąc rok
Chłopi przestali interesować się powstaniem gdy car w marcu 1863 wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim.
Chłopi przestali interesować się powstaniem gdy car w marcu 1863 wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Poslkim.
Władze rosyjskie w celu zlikwidowania powstania, prowokacyjnie utworzyli kolejny:
Zamach na gubernatora Berga w 1863 r zorganizował
Zamach na gubernatora Berga w 1863 r zorganizował