Biologia: Tkanki zwierzęce

tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa,tkanka łączna właściwa oporowa płynna i tkanka nerwowa

Statystyki testu
Totynka

Sprawdź też podobne testy

15 Testy i quizy Biologia, Gimnazjum
Przeciętny
20 Testy i quizy Biologia, Ogólny
Przeciętny
20 Testy i quizy Biologia, Liceum / Technikum
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Tworzy szkielet podtrzymuje, usztywnia, osłania narządy.Tkanka chrzęstna oporowa......
Tkanka zwierzęca jest to zespół komórek wykazujących wspólne pochodzenie i podobieństwo budowy oraz pełniących określone funkcje w organizmie.
W tkance nabłonkowej są naczynia krwionośne.
Tkanka nabłonkowa substancje odżywcze pobiera od dobrze unaczynionej tkanki łącznej właściwej.
Nabłonki cechuje zwarty układ komórek i obecność błony podstawnej.
Nabłonek jednowarstwowy płaski:
Nabłonek wielowarstwowy płaski wyściela przełyk odbyt i pochwę.
Nabłonek wielowarstwowy płaski u kręgowców tworzy zewnętrzną warstwę skóry(naskórek) i pokrywa jamę ustną.
Nabłonek sześcienny wyściela np. kanaliki nerkowe i przewody gruczołów.
Nabłonek walcowaty nie wyściela żołądka i jelita cienkiego.
Tkanka mięśniowa kręgowców jest pochodzenia:
Mięsień rzęskowy źrenicy i mięsnie gładkie gruczołów potowych ssaków mają pochodzenie ektodermalne.
Skurcze mięśni szkieletowych są.......od naszej woli.
skurcze mięśnia sercowego są ......... od naszej woli.
Ruchy mięśni gładkich są ........od naszej woli.
Włókna tkanki mięśniowej szkieletowej mają dużo mitochondriów i mioglobiny.
Włókna w tkance mięśniowej szkieletowej zawierają jedno jądro i są nierównoległe ułożone.
w tkance mięśniowej szkieletowej skurcz mięśnia odbywa się wskutek,,wślizgiwania się" filamentów aktynowych pomiędzy filamenty miozynowe.
W tkance mięśniowej serca komórki zawierają jedno lub dwa centralnie położone jądra.
mięśnie ścian naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego, macicy i innych narządów wewnętrznych tworzy tkanka.....
W tkance mięśniowej gładkiej komórki mają wiele jąder a skurcze są szybkie.
W tkance mięśniowej gładkiej filamenty ułożone są regularnie.
Sarkomer to:
Miofibryle złożone są z.......
Tkanka łączna właściwa dzieli się na:
Tkanką oporową nie jest:
Tkanka płynna to krew i limfa.
Tkanka łączna właściwa posiada komórki chrzęstne.
Tkanki łączne właściwe cechują się brakiem twardych, mineralnych elementów w istocie między komórkowej.
Tkanka właściwa włóknista wiotka inaczej:
Tkanka włóknista zwarta inaczej...
Tkanka właściwa zarodkowa inaczej.........
Tkanka włóknista wiotka otacza naczynia krwionośne nerwy,mięśnie,współtworzy tkankę podskórną.Ma właściwości regeneracyjne.
Tkanka włóknista zwarta pełni rolę magazynującą.
Tkanka właściwa tłuszczowa nie pełni roli ochronnej przed urazami i magazynującej.
Tkanka właściwa siateczkowata zbudowana jest z komórek zdolnych do .....drobnoustrojów; buduje zrąb narządów krwiotwórczych: szpiku i śledziony oraz węzłów chłonnych i ......
Tkanka łączna właściwa włóknista zwarta buduje ścięgna, więzadła,opony mózgowe,współtworzy skórę właściwą kręgowców.
Tkanka łączna oporowa chrzęstna-w jej skład wchodzą komórki chrzęstne zwane......
wyróżnia się tkankę chrzęstną szklistą, sprężystą, włóknistą.
krtań tworzy:
Trąbkę Eustachiasza tworzy chrząstka ...........
krążki międzykręgowe tworzy chrząstka........
Tkanka chrzęstna nie jest unaczyniona ani unerwiona.
Tkanka łączna oporowa ma komórki tkanki kostnej zwane:
W tkance kostnej przebiegają naczynia krwionośne i i nerwy.
W tkance kostnej przebiegają naczynia krwionośne i i nerwy.
Krew kręgowców krąży w układzie naczyń........
Erytrocyty u ssaków mają jądro.
Limfa krąży w układzie naczyń.........
Limfa pełni rolę ochronną i odpornościową organizmu.
Tkanka nerwowa-tworzy ją zespół wyspecjalizowanych komórek powstałych z :
Zadaniem tkanki nerwowej jest odbieranie bodźców i przewodzenie impulsów nerwowych.
Jesli akson jest osłonięty osłonkami nazywany jest wówczas
połączenia między neurytem jednego neuronu a dendrytami innego lub komórkami elektorowymi to.......