Język polski: Znajomość Krzyżaków.

Jest to test sprawdzający. :)

Statystyki testu
Mika.

Pytania zawarte w teście

Synowie Zbyszka i Jagienki to:
Samobójstwo popełnia:
Anna Danuta była księżną:
Zbyszko odnajduje Danusię:
Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
Dzierżawcą Spychowa zostaje:
Na rycerza pasował Zbyszka:
Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje: