Historia: Daty - Rewolucja Francuska i epoka napoleońska

Statystyki testu
agata238

Sprawdź też podobne testy

38 Testy i quizy Historia, Ogólny
Doskonały
20 Testy i quizy Historia, Ogólny
Doskonały
98 Testy i quizy Historia, Ogólny
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Zgromadzenie Notabli odrzuca projekty opodatkowania warstw uprzywilejowanych
Otwarcie Stanów Generalnych
Stan trzeci ogłasza się Zgromadzeniem Narodowym
Stan trzeci uznaje się za Konstytuantę
Rządy Konstytuanty (Konstytuanta skłócona z królem, rozruchy w kraju, w siłę rosną jakobini i kordelierzy)
Atak tłumu na Bastylię - wybuch rewolucji
Uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
Uchwalenie konstytucji - Francja monarchią konstytucyjną
Legislatywa - rządy żyrondystów, zwolenników republiki; w kraju chaos, duże wpływy Dantona i Marata
Wypowiedzenie wojny Austrii w nadziei rozładowania napięcia wewnętrznego, klęski Francuzów
Zamieszki w Paryżu, aresztowanie króla z polecenia Legislatywy i jej ustąpienie
Konwent - wzrost roli jakobinów, dalsze pogorszenie stanu gospodarki
Ogłoszenie Francji republiką
Ścięcie Ludwika XVI, przeciwko Francji zawiązuje się koalicja monarchii europejskich
Powstanie chłopskie w Wandei przeciwko rewolucji
Dyktatura jakobinów (terror jakobinów i próba przebudowania całego porządku społecznego; załamanie gospodarcze)
"Prawo o podejrzanych" - uprawomocnienie terroru jakobinów
Zwycięstwo Francuzów w bitwie pod Fleurus, przypieczętowanie opanowanie Belgii i Holandii
Koalicja termidoriańska (terror antyjakobiński; przywrócenie swobód gospodarczych i politycznych)
Przewrót termidoriański
Wycofanie się Prus z wojny, rozpad I koalicji
Dyrektoriat (zawężenie praw wyborczych, tolerancja religijna)
Pokój w Campo Formio z Austrią
Wyprawa Napoleona Bonapartego do Egiptu
Konsulat (dyktatura wojskowa Napoleona; uporządkowanie finansów i prawa)
Przewrót 18 brumaira, Napoleon konsulem
Nowy kodeks cywilny, tzw. kodeks Napoleona
Cesarstwo (Francja walczy o hegemonię w Europie, po licznych sukcesach zostaje pokonana przez szóstą koalicję)
Koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
Flota francuska rozbita pod Trafalgarem przez Anglików
Wkroczenie Napoleona do Berlina, Prusy pokonane
Szczyt potęgi Francji w Europie
Klęska Wielkiej Armii w Rosji
Restauracja Burbonów
Ludwik XVIII ogłoszony królem Francuzów
Sto dni Napoleona
Klęska Francuzów pod Waterloo