Jednomiany

łatwy ;**

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka JednomianyTest JednomianyWykonaj działanie:

4x(x-1)-2(2x²-1)
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
6a²-12ab
Zredukuj wyrazy podobne:
-4x+2y-7-3x+7
przedstaw w postaci jednomianów pola niebieskich figur