Test: Daty - najważniejsze wydarzenia 1789 - 1914

Test zawiera pytania z okresu Polski porozbiorowej

Historia. Test składa się z 33 pytań.