Test: Austria w II poł XIX wieku

Test wiedzy z historii Austrii w II połowie XIX wieku. Test maturalny z historii.

Historia. Test składa się z 17 pytań.

REKLAMA