Test: Polska - test wiedzy geograficznej

Polska - środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Polski. Położenie Polski w Europie.

25 pytań Geografia 99malina99

Materiały powiązane z testem: