Test: Portugalski - dni tygodnia.

Słówka oznaczające dni tygodnia. Z portugalskimi znakami.

7 pytań Język portugalski Navi91

Materiały powiązane z testem:

Test: Portugalski - dom.

Język portugalski

Test: Portugalski - rodzina.

Język portugalski