Test: Portugalski - podstawowe czasowniki.

Bezokoliczniki podstawowych czasowników. Bez portugalskich znaków.

13 pytań Język portugalski Navi91

Materiały powiązane z testem: