Język niemiecki: Niemiecki - jedzenie (część 1).

Podstawowe słówka. Do podanego polskiego słówka podaj jego niemiecki odpowiednik. Z niemieckimi znakami.

Statystyki testu
Navi91