Administracja i bezpieczenstwo systemów informatycznych, test z informatyki

zagadnienie dotyczące rozpoznawania ataków na komputery. nauka wirusów ich typów zasada działania zwalczanie. przekazywanie kluczy dostępu po obiekcie. zasada bezpieczeństwa informacji , uwierzytelnienia kodow dostepu Test dla studentów z informatyki.

Informatyka. Test składa się z 77 pytań.

REKLAMA