Biologia: Mutacje i inżynieria genetyczna

Statystyki testu
klaudyna

Sprawdź też podobne testy

28 Testy i quizy Biologia, Matura
Dobry
24 Testy i quizy Biologia, Matura
Przeciętny

Pytania zawarte w teście

Czynnik wywołujący mutację
Powstawanie mutacji może być:
Zmiana na odcinku DNA nie większym niż dany jeden gen
mutacja prawidłowych nukleotydów w DNA na inne
Polega na utracie jednej lub kilku par nukleotydów z DNA genowego
Polega na utracie jednej lub kilku par nukleotydów z DNA genowego
polega na wstawieniu krótkiej sekwencji DNA w obrębie pojedynczego genu albo wstawieniu dłuższego fragmentu chromosomu
Zmiana wewnętrznej struktury chromosomu na skutek zakłócenia przebiegu zjawiska crossing-over lub pękania chromosomów w czasie interfazy
typ mutacji chromosomowej strukturalnej polegający na usunięciu fragmentu chromosomu
Rozdzielanie fragmentów DNA na żelu w polu elektrycznym