Mutacje i inżynieria genetyczna

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Mutacje i inżynieria genetycznaTest Mutacje i inżynieria genetycznaCzynnik wywołujący mutację
Powstawanie mutacji może być:
Zmiana na odcinku DNA nie większym niż dany jeden gen
mutacja prawidłowych nukleotydów w DNA na inne
Polega na utracie jednej lub kilku par nukleotydów z DNA genowego
Test Mutacje i inżynieria genetycznaPolega na utracie jednej lub kilku par nukleotydów z DNA genowego
polega na wstawieniu krótkiej sekwencji DNA w obrębie pojedynczego genu albo wstawieniu dłuższego fragmentu chromosomu
Test Mutacje i inżynieria genetycznaZmiana wewnętrznej struktury chromosomu na skutek zakłócenia przebiegu zjawiska crossing-over lub pękania chromosomów w czasie interfazy
typ mutacji chromosomowej strukturalnej polegający na usunięciu fragmentu chromosomu
Rozdzielanie fragmentów DNA na żelu w polu elektrycznym