Test: Szkoła - słownictwo

Przedmioty szkolne, typy szkół, kto znajduje się w szkole, cechy nauczycieli i uczniów, przyrządy szkolne,

Język angielski. Test składa się z 24 pytań.