Test: Much, many, a lot of - wpisz odpowiednie słowo

Test zawiera pytania z zakresu poprawnego użycie much many i lot.

Język angielski. Test składa się z 15 pytań.