Geografia: Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i Polski

Przeszłość geologiczna, Klimat, Pasowy układ rzeźby w Polsce, ogólne informacje

Statystyki testu
ortth

Sprawdź też podobne testy

10 Testy i quizy Geografia, Gimnazjum
Przeciętny
15 Testy i quizy Geografia, Gimnazjum
Doskonały
17 Testy i quizy Geografia, Gimnazjum
Dobry

Pytania zawarte w teście

Obszar Y zaznaczony na mapie to:
Rozciągłość południkowa Polski wynosi:
Najmłodszy geologicznie obszar Polski to
Polska ma pasowy układ rzeźby. Ile pasów rzeźby
występuje na obszarze Polski ?
Depresje w Polsce są położone na obszarze:
Masy powietrza napływające nad Polskę LATEM z
kierunku zaznaczonego dużą strzałką to:
Asymetria dorzeczy głównych rzek Polski jest spowodowana ogólnym nachyleniem Polski w kierunku na:
Punkt X leży na obszarze:
Zaznacz prawdziwe stwierdzenia spośród podanych poniżej:
Jaki jest klimat Europy a jaki Polski?
Która z tych er jest najstarsza?
Masy powietrza latem napływające nad Polskę z
kierunku zaznaczonego dużą strzałką są:
Najstarsze zlodowacenie nazywamy: