Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i Polski

Przeszłość geologiczna, Klimat, Pasowy układ rzeźby w Polsce, ogólne informacje

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i PolskiTest Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i PolskiObszar Y zaznaczony na mapie to:
Rozciągłość południkowa Polski wynosi:
Najmłodszy geologicznie obszar Polski to
Polska ma pasowy układ rzeźby. Ile pasów rzeźby
występuje na obszarze Polski ?
Depresje w Polsce są położone na obszarze:
Masy powietrza napływające nad Polskę LATEM z
kierunku zaznaczonego dużą strzałką to:
Asymetria dorzeczy głównych rzek Polski jest spowodowana ogólnym nachyleniem Polski w kierunku na:
Punkt X leży na obszarze:
Test Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i PolskiZaznacz prawdziwe stwierdzenia spośród podanych poniżej:
Jaki jest klimat Europy a jaki Polski?
Która z tych er jest najstarsza?
Masy powietrza latem napływające nad Polskę z
kierunku zaznaczonego dużą strzałką są:
Nauka Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i PolskiTest Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i PolskiNajstarsze zlodowacenie nazywamy: