ZFPP, test kwalifikacji zawodowej.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 61 pytań.

REKLAMA