MPWL, test z informatyki

GIS, Modelowanie, Przestrzenne, Leśnictwie Test dla studentów z informatyki.

Informatyka. Test składa się z 31 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście