Jakiś test z jakiejś książki o rachunkowości budżetowej ue wroc, test z ekonomii

OKROPNIE TRUDNE RZECZY. NA SZCZĘŚCIE MAMY ŚCIĄGĘ! Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z ekonomii.

Ekonomia. Test składa się z 35 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: Jakiś test z jakiejś książki o rachunkowości budżetowej ue wroc