Farmakologia- leki ukł. pokarmowego, test z medycyny

leki hamujące wydzielanie soku żołądkowego (inhibitory pompy protonowej, leki przeciwhistaminowe, leki cholinolityczne, pochodne prostaglandyn, środki zobojętniające, środki osłaniające), leki przeczyszczające i zapierające, leki przeciwwymiotne, leki prokinetyczne, leki hepatoprotekcyjne, leki żółciotwórcze i żółciopędne, kwasy żółciowe, enzymy trzustkowe, leki przeciwrobacze. Test dla studentów z medycyny.

Medycyna. Test składa się z 81 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: Farmakologia- leki ukł. pokarmowego