Optyka

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka OptykaTest OptykaCiało przeźroczyste zbudowane najczęściej ze szkła ograniczone z obu stron powierzchniami kulistym lub z jednej kulistą, a z drugiej płaską, to:
Jaka jest jednostka ZDOLNOŚCI SKUPIAJĄCEJ?
Zwierciadło wypukłe daje zawsze obraz:
Kiedy obraz powstaje przed siatkówka, mamy do czynienia z:
Kąt padania równa się kątowi załamania i oby dwa te kąty leżą w tej samej płaszczyźnie. Jakie to prawo?
Test OptykaJeżeli ogniskowa soczewki równa jest 4 cm, to zdolność skupiająca równa się:
Obszar oświetlonej powierzchni, do której promienie słoneczne docierają tylko częściowo, to:
Jakie barwy powstają po rozproszeniu światła w pryzmacie:
Słońce, gwiazdy, błyskawica należą do ...źródeł światła.
Kąt ..., to taki kąt padania, dla którego kąt załamania wynosi 90stopni.