Test: Kończyna górna

Skopiowane tylko z baz i nie sprawdzone.

Medycyna. Test składa się z 39 pytań.