Wielkie odkrycia geograficzne - daty, test z historii

Test ze znajomości najważniejszych dat dotyczących wielkich odkryć geograficznych. Test wiedzy online z historii.

Historia. Test składa się z 18 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście