bakterie i wirusy

Rozpocznij naukę Rozpocznij test
Statystyki testu

Pytania

Nauka bakterie i wirusyTest bakterie i wirusytylakoidy to:
odżywianie cudzożywne to inaczej:
podstawowym związkiem umożliwiającym zmianę energii świetlnej w chemiczną jest:
wiązanie wolnego azotu u siniec zachodzi w:
pojedynczą kompletną jednostkę wirusa nazywamy:
podany opis przedstawia jeden z etapów namnażania sie wirusa zaznacz poprawną odp.
następuje samorzutne kompletowanie się licznych nowych wirionów
wirusy roślinne mają kształt:
wirusy roślinne mają kształt: