A27: Technik reklamy, egzamin Wrzesień 2014, test kwalifikacji zawodowej.

Test z kompetencji zawodowych z odpowiedziami. Test egzaminacyjny "Organizacja i prowadzenie kampani reklamowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A27 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście