R6: Technik agrobiznesu, wrzesień 2014, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny "Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja R6 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście