A31: Technik logistyk, test kwalifikacji zawodowej.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 39 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: A31: Technik logistyk