Test: Człowiek - kości

Szkielet człowieka. Test wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.

Biologia. Test składa się z 20 pytań.