Test: Pokarmowy - Farmakologia

Test z farmakologii, pytania z zakresu układu pokarmowego.

Medycyna. Test składa się z 51 pytań.