CKZ TRANSPORT DROGOWY - A. - PRAWO CYWILNE, test kwalifikacji zawodowej.

Test dla studentów z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 149 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście