CKZ TRANSPORT DROGOWY - B. - PRAWO HANDLOWE, test kwalifikacji zawodowej.

Test dla studentów z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 83 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście